• Home
  • Privacy statement

Privacy Statement

Voor de uitvoering van haar dienstverlening zal You Sure om uw persoonlijke gegevens vragen. Deze gegevens worden door You Sure en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Marketingdoeleinden

Het kan zijn dat wij ten behoeve van onze dienstverlening gebruikmaken van uw gegevens voor het toezenden van - naar onze mening - voor u van belang zijnde informatie. You Sure voert hierin een terughoudend en selectief beleid. Als u informatie niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde, door het sturen van een e-mail aan ons kenbaar maken.

Bescherming

You Sure treft - in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens - de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen het onbevoegd gebruikmaken ervan door derden en om elke vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Internetsite van derden

Op de internetsite van You Sure kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit Privacy Statement is daarop niet van toepassing. You Sure draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Actualiteit

De teksten van deze site en dit Privacy Statement worden regelmatig op de actualiteit aangepast. Wij adviseren derhalve deze pagina regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van onze site.