• Home
  • Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen


Praktisch

Hoe kan ik een schade melden?

Belangrijk is de schade direct te melden. Dit kunt u doen door ons te bellen 085 489 17 75, via uw KlantenPortal of een melding te maken via onze website. Heeft u geen online mogelijkheid? Dan valt het aan te bevelen de schade direct bij ons te melden aan You Sure B.V., Postbus 4054, 2980 GB Ridderkerk. Na het (online) melden van uw schade, ontvangt u een bevestiging via de mail. Hierin staan uw schadebehandelaar en diens contactgegevens vermeld.

Waar moet ik mijn schade laten repareren?

U bent in principe vrij in het kiezen van een bedrijf dat uw schade kan herstellen. Alleen kan dit op het eigen risico van invloed zijn. Kijk naar de voorwaarden bij het verzekeringsproduct of informeer via onze advieslijn 085 489 17 75. Zodra u uw schade online heeft gemeld, ontvangt u in de bevestiging via de mail informatie over de wijze waarop de schade wordt afgehandeld.

Hoe kan ik aanpassingen doorvoeren?

Aanpassingen kunt u o.a. doorvoeren in uw online verzekeringsdossier. Een adreswijziging die van invloed is op een verzekering, kunt u zowel bij uw registratie als bij de verzekering doorvoeren. Wij attenderen u erop dat aanpassingen consequenties kunnen hebben op de premie die u betaalt.


Financieel

Hoe gaat de premiebetaling. Is dat wel veilig?

De verschuldigde premiebedragen worden door middel van een automatische incassoprocedure door Intrasurance van uw bankrekening afgeschreven. Bent u het onverhoopt met een afschrijving of het bedrag niet eens, dan kan u middels een eenvoudige mededeling aan uw bank het betreffende afgeschreven bedrag op uw rekening laten terugstorten. U blijft dus te allen tijde volledig baas over uw rekening en saldo. Kan ik er vanuit gaan dat mijn persoonlijke gegevens niet misbruikt worden? De persoonlijke gegevens die u invoert zijn en blijven altijd uw gegevens. Uw gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. Uiteraard onderschrijven wij alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy, zoals die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarbij conformeren wij ons aan de richtlijnen van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, GIDI-code, CEA-handleiding en Keurmerk Consument & Geldzaken.

Waarom zijn de premies scherp geprijsd?

You Sure bemiddelt niet rechtstreeks in verzekeringen, maar legt zich toe op het in volmacht uitvoeren van werkzaamheden voor verzekeraars. You Sure heeft zich daarbij gespecialiseerd in het vereenvoudigen van deze werkzaamheden door het ontwikkelen en toepassen van intelligente en ‘state-of-the-art technology’. You Sure kan daardoor simple risk-verzekeringen online scherp geprijsd aanbieden.


Verzekeringen

Hoe zit het met mijn schadevrije jaren?

Het kortingspercentage voor uw verzekering wordt bepaald op basis van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden. In het geval van een auto wordt het aantal schadevrije jaren van elke verzekerde in een landelijke database genaamd Roy-data geregistreerd. Onze partners controleren het aantal door u opgegeven schadevrije jaren in Roy-data. Als u een verzekering heeft beëindigd, ontvangt u van uw verzekeraar een bonus/malus-verklaring, met daarin het door u opgebouwde aantal schadevrije jaren. Bent u het niet eens met de door ons gehanteerde bonus/malus-korting, dan kunt u uw bonus/malus-verklaring opsturen naar You Sure B.V., Postbus 4054, 2980 GB Ridderkerk. Deze zal dan als uitgangspunt voor uw kortingspercentage worden gebruikt. Omdat opgebouwde schadevrije jaren op een bromfiets niet in Roy-data komen te staan zult u, nadat u uw bromfietsverzekering heeft beëindigd, een originele royementsverklaring moeten opvragen bij uw verzekeraar. Dit originele document dient u op te sturen naar You Sure, Postbus 31, 2150 AA Nieuw Vennep.

Ik ga mijn auto inruilen. Hoe kan ik mijn autoverzekering omzetten?

Zodra u bij het autobedrijf bent om de nieuwe auto op te halen, belt u You Sure op en vraagt u ons ten behoeve van u direct de mutatie uit te voeren op de lopende verzekering.

Ik heb mijn auto verkocht. Wat moet ik nu doen?

U kunt, als u dat wilt, op het moment dat u de verkochte of ingeruilde auto door een nieuwe auto heeft vervangen, de verzekering op deze omruildatum wijzigen. U kunt dan de verzekerde condities aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers rijd dan opgegeven?

Wij raden aan om dit zo snel mogelijk via onze site aan ons te melden via uw uw online verzekeringsdossier. Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven, kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook een gevolg hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.

Is de Doorlopende Reisverzekering ook in Nederland geldig?

De Doorlopende Reisverzekering is in Nederland geldig, wanneer er sprake is van een geboekte vakantie. Familiebezoek of dagtrips in Nederland zijn niet verzekerd. In geval van schade moet een boekingsbevestiging of een reserveringsformulier overlegd kunnen worden.

Wie vallen er onder de dekking van een gezinsongevallenverzekering?

Bij een (echt)paar zonder kinderen:
- De in de verzekering genoemde verzekeringnemer
- De echtgeno(o)t(e) van verzekeringnemer of degene met wie hij/zij ongehuwd samenwoont, mits er sprake is van een samenlevingscontract. Bij een gezin met kinderen zijn meeverzekerd:
- De thuiswonende ongehuwde kinderen van het gezin
- Studerende uitwonende kinderen tot 21 jaar
- Pleegkinderen
Bij een eenoudergezin zijn verzekerd:
- De in de verzekering genoemde verzekeringnemer
- De thuiswonende ongehuwde kinderen van het gezin
- Studerende uitwonende kinderen tot 21 jaar
- Pleegkinderen


KlantenPortal / technisch

Hoe activeer ik mijn KlantenPortal?

Een KlantenPortal is zo geactiveerd via deze link. U hoeft alleen een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

Ik krijg een leeg scherm bij het opvragen van een pagina.

Als de inhoud van een pagina niet wordt weergegeven komt dit doordat de instelling op uw PC de inhoud blokkeert. Afhankelijk van de gebruikte browser kunt u deze blokkade voor de pagina's opheffen. 

In IE (Internet Explorer) verschijnt vaak onderaan het scherm de melding: Er wordt alleen veilige inhoud weergeven. Klik op de knop "Alle inhoud weergeven". 

In Mozilla Firefox kunt u op een van de icoontjes links boven klikken om de blokkade op te heffen.  

In Safari gaat u naar 'Voorkeuren' (Menu 'Bewerken') en vervolgens naar het tabblad 'Privacy'. 

Selecteer bij 'Blokkeer cookies:' Nooit. Start de browser opnieuw op. 

Op een iPhone gaat u naar Instellingen - Safari - Blokkeer cookies en stelt u (tijdelijk) in dat cookies toegestaan worden.

Ik krijg een leeg scherm wanneer ik de premie van een verzekering wil berekenen.

Voor sommige browsers (o.a. Safari op een iPhone) is het noodzakelijk dat de cookies door de browser geaccepteerd worden. Ga in Safari naar de instellingen en stel (tijdelijk) in dat cookies geaccepteerd worden.

De gegevens in mijn KlantenPortal kloppen niet.

U kunt wijzigingen veelal via uw KlantenPortal aan ons doorgeven. Afhankelijk van de soort wijziging kan het enige tijd duren voordat u de wijziging daadwerkelijk ziet in uw KlantenPortal.

Het kan ook zijn dat u zich moet afmelden en weer opnieuw moet inloggen om de bijgewerkte gegevens te zien. Klik hiervoor op "Afmelden KlantenPortal" boven aan de website, u komt dan automatisch op de inlogpagina.


Technisch

Ik kan niet inloggen op Intrasurance

Het is bekend dat deze link niet werkt via de Internet Explorer (EU) browser. U kunt deze wel openen in een andere browser, bv. Google Chrome of Mozilla Firefox.